Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum

Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum Melaksanakan tugas perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pengendalian dan pelaporan peningkatan kesejahteraan pegawai, kedudukan hokum, pemberian penghargaan dan tanda jasa, penetapan pemberian sanksi dan hukuman disiplin.  Untuk melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud uraian diatas, Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum menyelenggarakan fungsi :

  1. Pembinaan disiplin, moral dan kinerja pegawai.
  2. Pemberian pertimbangan dan penetapan masalah kepegawaian, kedudukan hukum, kewajiban pegawai.

  3. Penetapan tunjangan kesejahteraan pegawai.

  4. Pelaksanaan proses dan penjatuhan hukuman disiplin PNS dan saksi administratif.
  5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan proses pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai.

  6. Pelaksanaan Sosialisasi dan pemberian penyuluhan serta petunjuk teknis mengenai kesejahteraan dan kedudukan hukum
  7. Pelaksanaan analisis permasalahan psikososial PNS.

  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Badan Kepegawaian sesuai denganbidang tugasnya.